A szervezet felépítése és vezetői

 

Az Alapítvány ügyvezetése:

 

dr. Herczegh András - ügyvezető igazgató

Leskó Tamás - üzleti ügyvezető igazgató-helyettes

Tóth László  - kockázatkezelési  ügyvezető igazgató-helyettes

 

Egyes szakterületek vezetői: 

Juhász Miklós - informatikai igazgató

Juni Árpád - garancia igazgató

Kecskeméti Zsolt - kockázati kontroll és monitoring igazgató

Tóthpál Gábor - beváltási igazgató

dr. Verebélyi Brigitta - támogatási és compliance igazgató

 

Az Alapítvány  munkaszervezeti ábrája itt letölthető:  AVHGA szervezeti ábra

 
Kuratórium

 

A Kuratórium az Alapítvány általános ügyvezető, ügydöntő  és képviselő szerve. Kezeli az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően és érdekében, s képviseli az Alapítványt hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

 

Kuratórium tagjai

Pongrácz István - vállalkozó, elnök

Szentirmai Zoltán - az Agrárminisztérium delegáltja, társelnök

dr. Herczegh András - az Alapítvány ügyvezető igazgatója, tag

Tóth László - az Alapítvány ügyvezető igazgató-helyettese, tag

Szabó László - osztályvezető, a Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltja, tag

Szabó István - az OTP Bank Nyrt. képviselője, tag

dr. Weisz Miklós - vállalkozó, tag

Váczi Dávid - Budapest Bank Zrt. képviselője, tag

 

Állandó meghívott:

Hegyiné Fabríczius Éva - főosztályvezető, Magyar Államkincstár

Mészáros Balázs - PricewaterhouseCoopers Kft. delegáltja

 

Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai felelősek azért, hogy az Alapítvány, mint pénzügyi vállalkozás az MNB Felügyelete által engedélyezett tevékenységét a Hpt-ben, és külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően végezze.

A Felügyelő Bizottság tagjai 

Martinka Zoltán - az Agrárminisztérium delegáltja, elnök

Szabados Richárd - az Erste Bank Zrt. képviselője, tag

Elek Sándor - vállalkozó, tag

Tresó István - a K&H Bank Zrt. képviselője, tag