KEZESSÉG BEVÁLTÁSA

A beváltás folyamatábrája

 

A beváltásról

Amennyiben a finanszírozási ügylet kezességgel volt biztosítva, és a vállalkozás a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Alapítvány fizet a vállalkozás helyett a pénzügyi intézménynek az érvényesen létrejött kezességvállalás mértékének megfelelően.

A kezesi helytállásra vonatkozó igény, a beváltási feltételek fennállta esetén

  • a szerződés szabályszerű felmondását,
  • a szerződés végső lejáratát,
  • a felszámolást elrendelő végzés közzétételét

követő 210-dik napig érvényesíthető.

Az Alapítvány helytállási kötelezettsége az általa vállalt, Üzletszabályzatban részletezettek szerinti fennálló tőketartozás. Amennyiben az alapítványi kezesség a kamatra is vonatkozott, úgy az ezen időpontban fennálló ügyleti kamattartozás együttes összegének - (kezességgel biztosított összeg) a Kezességi Levélben meghatározott százalékáig, de legfeljebb az ott meghatározott tőke és kamat összegig terjed a helytállási kötelezettség.