KEZESSÉG JELLEMZŐI

Az Alapítvány kezességének általános szabályait a mindenkor hatályos Üzletszabályzat és az annak mellékletét képező Hirdetmény valamint az Útmutató tartalmazza.

A nyújtott kezesség pontos feltételeit a Kezesség Igénylő Lap mellékletét képező Kezességi Általános Szerződési Feltételek és a Kezességi Levél együttesen tartalmazzák.

Az intézményi kezesség a banki hitelek és más pénzügyi termékek fedezetének egyik típusa. Célja a vállalkozások hitelfelvételének könnyítése, valamint a pénzügyi intézmények kockázatának csökkentése azáltal, hogy a hitelt nem törlesztő ügyfél esetén az Alapítvány kifizeti a banknak az ügyfél fennálló fizetési kötelezettségének legfeljebb 80 százalékát. Jogi formája készfizetõ kezesség.

Az alapítványi kezesség visszterhes kötelezettségvállalás. Az Alapítvány pénzügyi intézet felé történő teljesítésekor a vállalkozással szembeni pénzügyi intézményi követelés kockázatvállalással arányos része az Alapítványra száll át.

A kezesség előnyei a pénzügyi intézmények számára:
-    a kockázatuk jelentősen csökken azáltal, hogy a vállalkozói hitelek mögött kezesség áll,
-    számos vállalkozás alapítványi kezesség nélkül csak szigorú feltételekkel juthatna hitelhez,
-    a kezesség mögött 85 százalékos állami viszontgarancia áll,
-    tőkemegfelelésükre pozitívan hat, így nő a kihelyezhető forrás volumene,
-    a vissza nem fizetett ügylet esetén a beváltási igény benyújtását követően, rövid időn belül teljesíti az Alapítvány kötelezettségét a pénzügyi intézmény felé.

A kezességvállalás felső határa a kezességgel biztosított szerződés összegének 80 százaléka.