Jogi nyilatkozat

1.) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (a továbbiakban: AVHGA, Alapítvány) honlapján megjelenő szövegek, képek, grafikák, animációk, valamint ezek elrendezése szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A weboldal tartalmának a személyes használatot meghaladó mértékű másolása, terjesztése, megváltoztatása, felhasználása, illetve kiszolgáltatása harmadik személy részére nem engedélyezett.

Ezt a weboldalt a tartalmat fejlesztő szakemberek és a webfejlesztésben résztvevők a tőlük várható legnagyobb gondossággal állították össze. A honlapon megjelenő információk és adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért az AVHGA felelősséget nem vállal. Az AVHGA által nyújtott szolgáltatások feltételeit a mindenkor hatályos Üzletszabályzatok és az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

2.)Az AVHGA kijelenti, hogy a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit. Az Alapítvány a tudomására jutott személyes adatokat védi – különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen –, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint banktitoknak minősülő adatokat banktitokként kezeli.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A web-oldalunkon megadott személyes adata(i) kizárólag az Ön egyedi kiszolgálása, a termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló információk megküldése érdekében kerülnek tárolásra és feldolgozásra. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A rögzített adatok kezelője az AVHGA, adatvédelmi nyilvántartási számunk: 02235-0001. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival kérjük forduljon belső adatvédelmi felelősünkhöz, az Alapítvány weboldalának nyitó lapján szereplő „Kapcsolat" című kapcsolatfelvételi modul igénybevételével. További, az adatkezeléssel, a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a bíróság biztosít.

3.)A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott esetekben – így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy azt meghaladó készpénzes ügyletekben – kötelező az ügyfél-átvilágítás. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az ügyintézés során személyi azonosító okmányainak bemutatása szükséges.