A Vidékfejlesztési Program (VP) pályázatainak finanszírozása AVHGA kezességgel

A Vidékfejlesztési Program pályázatain nyertes vállalkozások számára kulcskérdés a beruházás megvalósításának teljeskörű finanszírozása. Egy vállalkozásnak gondot okozhat a vissza nem térítendő támogatás előfinanszírozása, vagy a támogatási előleg lehívásához szükséges bankgarancia biztosítása, és általában az önerőhöz szükséges készpénz sem áll rendelkezésre a vállalkozások bankszámláján.

A felsorolt problémák áthidalásához szinte az összes hazai bank és takarékszövetkezet kínál hiteleket és bankgaranciát. Ezek mindegyikéhez be lehet vonni az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességét, így a vállalkozásoknak lehetőségük van mérsékelni, vagy akár elhagyni az egyéb ingatlan vagy ingóság fedezeteket. A vállalkozások számára a kezesség támogatást jelent, amennyiben azt a jogosultsági feltételek fennállása esetén az európai unió által meghatározott piaci díjaknál olcsóbban, kedvezményes díjon veszik igénybe. A támogatás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozások az európai unió módszertana szerint kalkulált 1,6%-3% közötti díjak helyett 0,3%-0,5%-os díjakon juthatnak kezességhez.

A Vidékfejlesztési Program beruházásainak finanszírozásához kapcsolható kedvezményes díjú kezesség igénybevételéhez szeretnénk a következőkben néhány gyakorlati tudnivalóval hozzásegíteni a vállalkozásokat.

A VP Irányító Hatóság a vállalkozások minél nagyobb támogatása érdekében az európai uniós szabályok alapján adható legmagasabb támogatásintenzitáson ítélte meg a pályázaton elnyert vissza nem térítendő támogatási összegeket. Ezért meg kell találni annak módját, hogyan lehet a projektekhez további támogatást, azaz kedvezményes díjú kezességet is kapcsolni.  

A piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy a pályázati projektek beadásakor tervezett költségei mára akár 10-50 százalékos mértékben is nőhettek, a beruházás típusától függően. A költségek növekedésére reagálva az Irányító Hatóság közleményt adott ki. („Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek elszámolható összköltségének megemelkedése kapcsán felmerülő további támogatott finanszírozásról", amely elérhető a www.palyazat.gov.huweblapon). Ez lehetőséget biztosít a kedvezményes díjon történő kezességvállalás alkalmazására a VP azon beruházásai esetében is, amelyek finanszírozása során már látható, hogy a beruházási projekt költségei megemelkedtek – és mindez számlával is igazolható – ugyanakkor a támogatásintenzitás maximuma eddig nem tette lehetővé további támogatás nyújtását. A költségnövekedéssel ugyanis a projekt támogatásintenzitása a maximális mértékhez képest csökkenni fog, s így kedvezményes díjú kezesség is kapcsolódhat a projekt finanszírozásához.

Költségnövekedés esetén, a kedvezményes kezességi díj igénybe vételére az alábbiak szerint kell eljárni:

  • A kezesség igénybevételéről dönthet a finanszírozó hitelintézet vagy akár a vállalkozás maga is kérheti a kezesség bevonását. A finanszírozó pénzügyi intézmény igényli a kezességet az AVHGA-tól a pályázathoz kapcsolódó bankgarancia vagy hitelügylet mögé, a vállalkozásnak nem kell az Alapítvánnyal felvenni a kapcsolatot.
  • A finanszírozáshoz kapcsolódó kezességi dokumentációk pénzügyi intézménynél történő aláírása során a vállalkozásnak alá kell írnia az úgynevezett „EMVA/mezőgazdasági csoportmentességi nyilatkozat"-ot is, amelyet a banki ügyintézőtől fog megkapni az érintett vállalkozás.
  • A vállalkozásoknak a projekt lebonyolítási szakaszában nem kell előzetesen a Magyar Államkincstárral kapcsolatba lépniük, és a projekt elszámolható költségeinek növekedését előzetesen, külön eljárás keretében jóváhagyatniuk, így a projekt megvalósítására időveszteség nélkül kerülhet sor.
  • Az AVHGA a kezesség kiadása során az úgynevezett „Támogatástartalom igazolás"-on feltünteti a kezesség támogatástartalmának pontos összegét, ami a projekt várható költségnövekedésével már előzetesen is összevethető. Az igazolás a vállalkozásnak e-mailen kerül megküldésre.
  • A vissza nem térítendő támogatásnak és a kezesség támogatástartalom igazolásán feltüntetett támogatási összegnek az összeadásából kiszámolható, hogy az új, megnövekedett beruházási költségek mellett belefér-e a projekt a támogatásintenzitási maximum szabályba.  
  • A projektköltségek növekedését számlákkal szükséges igazolni a projekt záró elszámolásakor az Irányító Hatóság felé.
  • A záró elszámolásban is kimutatásra kerül, hogy a megállapított beruházási támogatási összeg változatlansága mellett a projekt támogatási intenzitása úgy csökken, hogy a támogatást tartalmazó kedvezményes díjú kezesség is beleilleszthető a projekt támogathatósági keretébe.

Amennyiben a beruházási projektnek a tervezetthez képest nem nőnek meg a költségei, az Alapítvány ez esetben is tud kedvező, maximum 0,6%-os díjon COSME viszontgarancia mellett kezességet nyújtani.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban kérdései merülnek fel, vagy konkrét projektek kapcsán szeretnének előzetesen konzultálni az Alapítvánnyal, kérjük, az alábbi ingyen hívható zöld számon keressék az AVHGA-t:06 80 203 760 06 80

2018. április 13.