Éves üzleti partnertalálkozó

2017. november 14-én tartotta az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) éves üzleti partnertalálkozóját, amelynek keretében a hazai pénzügyi intézmények találkozhatnak a kormányzat képviselőivel, friss információkhoz juthatnak a mezőgazdaság aktuális kihívásairól, a jövő lehetőségeiről és a kormányzati szándékokról. Az idei rendezvény betekintést nyújtott az Európai Garanciaszervezetek Szövetségének agráriumért folytatott tevékenységébe is.

Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár úr a következőket mondta:

„Az agrárgazdaság és a vidék fejlesztése kiemelkedő fontosságú, stratégiai feladat. Miközben az agrárgazdasága nemzetgazdaság 2016. évi bruttó hozzáadott értékének 6,6%-át adta közvetlenül, a különböző hozzá kapcsolódó ágazatok már 20-25%-ban járulnak hozzá a nemzetgazdaság teljesítményéhez. A szektor iránti finanszírozói bizalom erősödésnek is köszönhetően a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hitelállománya folyamatosan bővül, és jelenleg  638, illetve 383 milliárd forintot tesz ki. A növekedésben jelentős szerepet játszik az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezessége, amely a teljes banki és takarékszövetkezeti szektor számára elérhető, és amely a finanszírozói bizalmat erősítve képes a hitelezésbe bevonni azokat a kisebb agrár-vállalkozásokat is, amelyek hagyományosan nem tartoznak a pénzintézetek tipikus ügyfélkörébe.

A kormány célja a nagy hozzáadott értéket képviselő, a foglalkoztatás szempontjából meghatározó ágazatok, elsősorban az állattenyésztés és a kertészet, valamint az élelmiszeripar jövedelemtermelő és versenyképességének erősítése, így a vidék népességmegtartó képességének javítása.  Az FM számos, az agrártermelést segítő programot támogat, valamint azokhoz kapcsolódóan meghatározott célcsoport részére kiemelt támogatási programokat indít. Ilyen például az AVHGA-val együttműködve kidolgozott Agrár Széchenyi Kártya konstrukció, valamint a jégesőkár és a fagykár, illetve a tehén- és sertéstartók részére elérhető kiemelt támogatási programok, amelyek komoly szerepet játszanak az ágazat stabil finanszírozási hátterének biztosításában.

A hazai célkitűzésekhez igazított intézkedéseknek és támogatási rendszernek köszönhetően az agrárium teljesítménye javul, többek között bővül a foglalkoztatás, élénkülnek a beruházások és a mezőgazdasági termények egyre nagyobb hányada kerül exportra."

Herczegh András az AVHGA ügyvezető igazgatója az alapítvány éves eredményét és az elmúlt évek finanszírozásban betöltött, egyre jelentősebb szerepét ismertette:

„A hitelgarancia jelentősége felértékelődött az elmúlt években, ma már a legtöbb gazdálkodó tudja, hogy az alapítvány kezességével könnyebben és kedvezőbb feltételekkel juthat hitelhez. Az AVHGA tevékenysége dinamikusan bővül, a kezességgel biztosított hitelállomány 2010 óta, mintegy két és félszeresére, 96,1 milliárd forintról 237,5 milliárd forintra növekedett. A kezességnyújtás fontos pénzügyi eszköz, segíti a KKV-k beruházási tevékenységét, napi működésének finanszírozását, ezen keresztül munkahelyeket teremt és megőrzi azokat, mérsékli a regionális különbségeket és előmozdítja a vidéki népesség megmaradását. Az alapítvány átlagosan évi 8-9000 vállalkozást segít finanszírozáshoz jutni.

Arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a kezesség révén az őstermelők, a családi gazdálkodók és az egyéni cégek számára közel 60 milliárd forint hitelt az AVHGA segítségével helyezték ki a pénzügyi intézmények, hiszen az ő finanszírozásuk régóta komoly kihívás a bankszektor számára. Pénzügyi intézményként az AVHGA célja, hogy gyorsan, olcsón, és megbízhatóan szolgálja ki ügyfelei igényeit."

Bernhard Sagmeister, az Európai Garanciaszervezetek Szövetségének (AECM) elnöke bemutatta a Szövetség tevékenységét. Kiemelte, hogy 42 tagszervezet a szövetség tagja összesen 26 országból, EU-n belülről és kívülről. Prezentációjában kitért az európai székhelyű, agrárorientációjú garanciaszervezetek eredményeire, összehasonlítva éves fejlődésüket.

„Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány vezeti az AECM agrár munkacsoportját. 13 országból delegálnak tagokat a munkacsoportba, amelynek legfőbb célja, hogy nemzetközi szinten is képviselje az agrárorientációjú garanciaszervezetek érdekeit, valamint alkalmat adjon a tagok közti tapasztalatcserére.

A munkacsoport egyik legfrissebb eredménye, hogy képviselői sikeres megbeszélést folytattak Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos kommunikációs tanácsadójával, Dermot Ryan-nel és munkatársaival, többek között a különböző uniós támogatási formák kombinálhatóságáról, illetve az uniós szintű pénzügyi eszközök nemzeti sajátosságokhoz való jobb illesztéséről."

2017. november 16.