COSME garancia
 
Az Európai Beruházási Alap (EBA, EIF) által koordinált COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) uniós garancia program támogatást nyújt mikro-, kis- és középvállalkozásoknak üzletvitelük elindításához, a pénzügyi forrásokhoz való hozzáféréshez, a nemzetközi piacra lépéshez. A program célja, hogy különböző életszakaszaikban megkönnyítse a kkv-k finanszírozáshoz jutását. A hitelgarancia-eszközzel a program garanciákat és viszontgaranciákat biztosít a pénzügyi intézményeknek. Ezen program keretében kötött együttműködési megállapodást az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) az Európai Beruházási Alappal, lehetővé téve 40 Mrd Ft összegű kezesség nyújtását a magyar kkv-k számára. 
 
Az AVHGA küldetése, hogy készfizető kezességet nyújtson olyan agrár tevékenységet folytató vagy vidéken működő mikro-, kis- és középvállalkozások számára, amelyek nem rendelkeznek elegendő fedezettel, így hitelezésük kockázatos banki szempontból. A COSME program 50%-os mértékű viszontgaranciát biztosít, amit az alapítvány saját forrásával kiegészít, és így akár 80%-os mértékű kezességvállalással segíti a hitelfelvevőket. COSME viszontgarancia mellett az alapítvány kezessége beruházási hitel, forgóeszköz- és folyószámlahitel, illetve bankgarancia ügyletekhez kapcsolódhat. Nincs ágazati korlátozás, valamennyi kis- és közepes vállalkozás részt vehet a programban a tevékenységétől függetlenül, azonban az alapítvány olyan hiteltermékek kialakítására törekszik a pénzügyi intézményekkel, amelyek az agrárvállalkozások finanszírozását helyezik előtérbe. 
 
Az EIF által viszontgarantált alapítványi kezesség nem tartalmaz állami támogatási elemet, ezért nem terheli a vállalkozás által igénybe vehető támogatási keretet. Olyan vállalkozások számára is kedvező díjon érhető el, amelyek korábban már kimerítették a támogatási lehetőségeiket. Továbbá nem korlátozza, hogy a jövőben támogatott hitelprogramban vegyen részt, vagy vissza nem térítendő támogatásra pályázzon a vállalkozás. Ez az agráriumban különösen jelentős kérdés, mivel a támogatási szabályok a gyakorlatban szigorú korlátokat állítanak, például az agrárvállalkozás 15 000 euro összegű de minimis támogatási kerete hamar kimerül, a vállalkozás vissza nem térítendő támogatás formájában megkapja a maximálisan megengedhető támogatásintenzitást, így a kapcsolódó hitelhez vagy kezességhez nem nyújtható további támogatás.
 
Az igénybe vevők körére vonatkozó főbb jogosultsági kritériumok:
 • belföldön működő mikro-, kis- vagy középvállalkozások, beleértve az őstermelőket és a családi gazdálkodókat is
 • a hitel céljának TEÁOR kódja, vagy a vállalkozás főtevékenységének TEÁOR kódja nem tartozik a kizárt tevékenységek közé, úgymint:
  • dohánytermék, desztillált szeszes italok és kapcsolódó termékek előállítása, forgalmazása
  • bármilyen fegyver és lőszer előállítása, kereskedelme
  • kaszinók és szerencsejátékhoz kapcsolódó tevékenységek
 • nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
 • vállalkozás ellen nem indult csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
 • a szerződés futamideje legalább 12 hónap, legfeljebb 10 év
Továbbá a hitelfelvevőnek meg kell felelnie az általános kockázati követelményeknek.
 
A kezességet közvetlenül az alapítvány pénzügyi partnerein keresztül lehet igényelni. A vállalkozásnak a hitelfelvételi szándékával együtt szükséges jeleznie a kezesség iránti igényét, a kezesség bevonását pedig a bank az alapítvánnyal közvetlenül intézi. 
 
További információk:
Az Európai Beruházási Alapról: http://www.eif.org/
Kezességgel kapcsolatos információk az alapítvány üzletszabályzatában érhetők el.