2004. november 29.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2005. évi Üzletszabályzata
Az Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány hagyományainak megfelelően minden év decemberében aktualizálja Üzletszabályzatát. A 2005. évi szabályzat anyaga elkészült.
Részletek

2004. október 19.

A Kuratórium 2004. szeptember 23-án tartott ülésének határozatai
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány legutóbbi kuratóriumi ülésére 2004. szeptember 23-án került sor. A cikkben részletesen olvashatnak a Kuratórium határizatairól.
Részletek

2004. szeptember 17.

Kuratóriumi ülés
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány soron következő kuratóriumi ülésére 2004. szeptember 23-án kerül sor az Alapítvány tanácstermében.
Részletek

2004. augusztus 25.

Elkészült az Alapítvány Éves jelentése
Elkészült az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2003. éves tevékenységét bemutató Éves Jelentése. A „Dokumentumok" menüpont „Éves jelentések" almenüjében letölthető a teljes dokumentum.
Részletek

2004. július 29.

GKM megállapodás
Az Alapítvány aláírta a Gazdasági- és Közlekedési Minisztériummal a 2004. évi garancia díjkedvezményről szóló megállapodását.
Részletek

2004. július 5.

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Éves Jelentése hamarosan elkészül
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Éves Jelentése hamarosan elkészül. Ez a dokumentum a 2003. éves tevékenységérõl ad számot. Részletes információ nyerhetõ belõle a 2003. évi legfontosabb intézkedésekrõl, a hitelgarancia nyújtás folyamatáról, fontosabb adatairól, a hitelgarancia beváltások fõbb okairól.
Részletek

2004. július 5.

Agrárcélú hitelek notifikációja
Az Alapítvány által agrárcélú hitelekhez nyújtott garancia az állami viszontgarancia igénybevétele miatt az uniós csatlakozás után állami támogatásnak minõsül.
Részletek

2004. június 17.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2004. június 15-én a Budapest szállóban megtartotta éves nyilvános kuratóriumi ülését
A nyilvános kuratóriumi ülésen 92 banki, takarékszövetkezeti képviselõ, újságíró, minisztériumi munkatárs, valamint az Alapítvánnyal együttmûködõ szakértõk vettek részt. Az ülésen Csákváriné Csordás Judit, a Kuratórium elnöke beszámolt a 2003. év eredményeirõl, tapasztalatairól. Az Elnökasszonyt követte Dr. Ulrich Anikó, az Alapítvány ügyvezetõ igazgatójának elõadása, melyben a 2004. év egyik legnagyobb kihívásaként az agrár Európa hitelprogramhoz vállalt készfizetõ kezességekrõl nyújtott információt. Dr. Tarján Zoltán a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részérõl tájékoztatta a jelenlévõket az agrártámogatások igénybevételi lehetõségeirõl és a rendelkezésre álló költségvetési keretrõl. Csatolt anyagként megtalálhatóak a 2003 és 2004 évrõl szóló rövid összefoglaló jelentések.(Összeállította: Garami Zsófia, garami@avhga.hu)
Részletek

2004. május 20.

Az uniós garanciaintézmények szerepének változása a csatlakozás során
A hazai mezőgazdasági vállalkozások versenyképességét továbbra is támogatni szükséges...
Részletek

2004. május 20.

Hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott de minimis támogatások (alapítványi kezesség) tapasztalatainak elemzése
Az uniós jogharmonizáció következményeként az alapítványi kezesség állami támogatásnak minõsül a kapcsolódó költségvetési viszontgarancia miatt. Az állami támogatásokat ugyanis az Európai Unió szigorúan szabályozza annak érdekében, hogy ne sérüljön a piaci verseny a tagállamok között. Az állami viszontgarancia hozzájárul ahhoz, hogy a hitelgarancia szervezet kedvező áron nyújtson kezességet. A Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda besorolása alapján 2003. január 1-től az Alapítvány de minimis (csekély összegû) támogatásként nyújt vidékfejlesztési célú hitelgaranciát.
Részletek
481 - 490 / 490
/ 25