AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS FOLYAMATA

Kik működhetnek együtt az Alapítvánnyal?

Azon hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, illetve a Hpt. 2. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mikro-finanszírozó szervezetek (továbbiakban együttesen: pénzügyi intézmények), amelyek
1)    elfogadják az Alapítvány céljait,
2)    az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott körben folytatnak pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A partneri kapcsolat létesítésének folyamata

A pénzügyi intézménynek partneri kérelmet kell benyújtania az Alapítványhoz.
Az Alapítványhoz eljuttatott partneri kérelemben a pénzügyi intézménynek nyilatkozni kell arról, hogy a pénzügyi intézmény együtt kíván működni az Alapítvánnyal, és igénybe kívánja venni annak kezességvállalását.

A Kuratórium jogosult megvizsgálni, hogy az Alapító okiratban megjelölt feltételek fennállnak-e, és ezek fennállása esetén, a pénzügyi intézmény kockázati vizsgálata alapján dönt arról, hogy a pénzügyi intézmény kérelmét elfogadja-e.

A Kuratórium döntésének fontos része, hogy a pénzügyi intézmény tevékenysége megfelel-e az alapítványi céloknak, elsősorban az agrár- és vidéki kisvállalkozások tevékenységének finanszírozása tekintetében.

A Kuratórium jogosult feltételekkel elfogadni az újonnan csatlakozó pénzintézet partneri együttműködés iránti kérelmét.

A partneri kapcsolat létesítése díjmentes, a pénzügyi intézménnyel határozott idejű keretszerződés jön létre, az Alapítvány működéséhez kapcsolódó szervezeti jogosítvány nélkül.
 

Milyen dokumentumok szükségesek a csatlakozási kérelem benyújtásához?

A kérelemben az alábbiak szerinti részletesebb tájékoztatást szükséges megadni:

1.    a pénzügyi intézmény rövid bemutatása,
2.    az előző 3 év pénzügyi jelentése (mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) és a könyvvizsgálói hitelesítő záradék
3.    a pénzügyi intézmény ügyfélköre, különös tekintettel a kis- és középvállalkozókra
4.    a pénzügyi intézmény szerződésállományának ismertetése, rövid elemzése (tendencia) futamidő, a szerződések összege ágazat, valamint a finanszírozási cél szerint,
5.    a követelések minősítése, kockázati besorolása,
6.    a vissza nem fizetett kintlévőségek száma és összege, az átlagos visszatérülés százalékos mértéke, bukási arányok, céltartalék (rövid elemzés, tendencia),
7.    a pénzügyi intézmény belső szabályzatainak felsorolása,
8.    a pénzügyi intézmény ügyvezetésének rövid bemutatása,
9.    a pénzügyi intézmény tőkemegfelelési mutatója (a mutató alapadataival),
10.    a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy a jogutódjaként működő Magyar Nemzeti Bank utolsó átfogó vizsgálatáról készített határozat ismertetése, rövid kivonata,
11.    a pénzügyi intézmény Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet által) által kiadott alapítási és működési engedélyének másolata,
12.    a pénzügyi intézményt reprezentáló adatok Melléklet szerinti megadása,
13.    a pénzügyi intézmény kockázatvállalási, ügyfél-, illetve partnerminősítési, a fedezetértékelési, monitoring, valamint az ügyletminősítési és értékelési szabályzatainak megküldése.

A kérelemben a vállalkozás tevékenységét, eredményességét és a fontosabb, kockázatvállalással kapcsolatos szabályzatait is be kell mutatni.

Az együttműködés technikai feltételei
Az Alapítvánnyal együttműködő pénzügyi intézmények és az Alapítvány között online kapcsolat áll fenn (PartnerWeb rendszer). A kezesi kérelmeket elektronikus úton és az aláírt dokumentumok megküldését követően bírálja el az Alapítvány.
 

Melléklet letölthető: Csatlakozási Melléklet pénzügyi vállalkozásoknak